compare_arrows0

Izjava o privatnosti

Elektro-Nadj SZTR. zadržava pravo da, po potrebi, izmeni ovu Izjavu o zaštiti privatnosti, na

primer, radi usaglašavanja sa izmenama zakona, propisa, praksi i procedura Elektro-Nadj

SZTR ili zahtevima nadzornih organa. U tom slučaju, Elektro-Nadj SZTR. ce obavestiti

pojedince na koje utiče odluka o izmenama ove Izjave o zaštiti privatnosti.

1. Svrha ove Izjave o zaštiti privatnosti

Elektro-Nadj SZTR. je posvećena zaštiti vaše privatnosti i vaših ličnih podataka. Ova Izjava

o zaštiti privatnosti obaveštava vas o našim praksama zaštite privatnosti i tome kako se štite

vaši lični podaci. Pročitajte je pre pristupanja digitalnom sadržaju firme Elektro-Nadj SZTR.

Elektro-Nadj SZTR naročito podržava osnovna prava na zaštitu privatnosti i podataka o

ličnosti kao i usaglašenost sa nacionalnim i međunarodnim zakonima o zaštiti privatnosti.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti opisuje kako Elektro-Nadj SZTR obrađuje i štiti lične podatke

pojedinaca koji koriste naš veb sajt i drugi digitalni sadržaj, kao i u kontekstu naših poslovnih

aktivnosti van mreže.

2. Koji je obim ove Izjave o zaštiti privatnosti? Ko je zadužen za obradu podataka?

Ova Izjava o zaštiti podataka primenjuje se na digitalni sadržaj firme Elektro-Nadj SZTR.,

osim ako nisu izdate posebne izjave o zaštiti privatnosti ili obaveštenje o zaštiti privatnosti

koje je dopunjuju ili zamenjuju. Izjava o zaštiti privatnosti primenjuje se na sve aktivnosti

obrade podataka firme Elektro-Nadj SZTR., uključujući ponude proizvoda i usluga i digitalni

sadržaj (npr. veb sajtovi, aplikacije, uputstva, e-obuke, biltene, oglašavanje, komunikaciju).

Međutim, ona može biti dopunjena detaljnijim obaveštenjem/izjavom/ smernicama o zaštiti

privatnosti („izjava“) ili čak zamenjena drugom izjavom specifičnom za određeni program,

proizvod, uslugu, sadržaj ili subjekat firme Elektro-Nadj SZTR Važno je da pročitate izjave

koje su vam dostupne radi vašeg potpunog informisanja.

Bilo koja narudžbina koju izvršite na mreži takođe podleže odredbama i uslovima.

3. Zašto prikupljamo i koristimo lične podatke?

Koristimo vaše lične podatke u različite svrhe, uključujući izvršenje vaših narudžbina i

zahteva, upravljanje našim odnosom, sprovođenje anketa, poboljšanje naših proizvoda,

usluga, sadržaja na mreži, kao i vašeg korisničkog iskustva, upravljanje vašim nalogom i

programima kojima pristupite, analiziranje aktivnosti na našim veb sajtovima, sprovođenje

naših marketinških aktivnosti, pružanje kontekstualizovanog i ciljanog oglašavanja, staranje o

bezbednosti naših aktivnosti, zaštitu od prevare i u opštem smislu, obavljanje naših poslovnih

aktivnosti.

Naš primarni cilj kod prikupljanja podataka je pružanje vrhunskih usluga i neometanog,

efikasnog i personalizovanog iskustva našim korisnicima tokom korišćenja našeg digitalnog

sadržaja.

Elektro-Nadj SZTR. prikuplja lične podatke u sledeće svrhe:

- Radi isporuke narudžbina proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja. Prikupljamo ove podatke

da bismo isporučili vašu narudžbinu, prikupili uplatu, komunicirali sa vama o statusu vaše

narudžbine i u svrhu upravljanja ugovorom.

- Radi obrađivanja prijava za posao od strane kandidata.

- Radi odgovaranja na vaše zahteve za informacijama. Ako nam se obratite, čuvamo

evidenciju o vašoj korespondenciji ili komentarima, ukljucujuci lične podatke, u datoteci

posebno namenjenoj vama. Ove podatke koristimo da bismo vam pružili bolje usluge u

slučaju da ponovo kontaktirate sa nama.

- Da bismo vam obezbedili tehničku podršku koju tražite od nas. Lični podaci su neophodni


da bismo identifikovali vaše sisteme, razumeli konfiguraciju proizvoda, dijagnostikovali vaša

pitanja i obezbedili rešenja.

- U svrhu upravljanja odnosom. Obuhvata komunikaciju sa vama o proizvodima, uslugama i

digitalnom sadržaju koji ste pribavili da bi se obezbedilo da ih koristite na najbolji način,

uključujući putem e-pošte i biltena. Na primer, podaci o lokaciji mogu da se koriste da bi se

predložili izvori proizvoda ili podrške u vašoj blizini.

- Radi sprovođenja upitnika i anketa. Prikupljamo lične podatke od pojedinaca koji

dobrovoljno odgovaraju na upitnike ili učestvuju u anketama. Koristimo ove podatke da

bismo vas bolje upoznali, izmerili zadovoljstvo i poboljšali naše proizvode, usluge i digitalni

sadržaj.

- Da bismo poboljšali naše proizvode, usluge i digitalni sadržaj; na primer, analiziramo

korišćenje naših aplikacija i sajtova da bismo utvrdili područja i funkcije sa kojima korisnici

imaju poteškoća i ponovo ih dizajniramo.

- Da bismo saznali o vašoj aktivnosti pregledanja i pretraživanja. Prikupljamo određene lične

podatke kada posetite naš digitalni sadržaj ili kliknete na veze ka našim proizvodima i

uslugama. Prikupljamo ove podatke da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo za vaše

sledeće posete (npr. izbor zemlje ili sadržaj usmeren na profil), pomogli da sajt funkcioniše

efikasnije, prikupili šire demografske podatke radi analiziranja aktivnosti i učinka sajta i

procenili delotvornost našeg oglašavanja. Možemo da koristimo kolčiće i druge identifikatore

ili slične tehnologije (u daljem tekstu „Kolačići“) da bismo pribavili podatke o veb sajtu koji

ih je prosledio, tipu korišćenog pregledača, pregledanom sadržaju kao i vremenu i datumu

vašeg pristupa digitalnom sadržaju. Možete da pročitate naše Obaveštenje o kolačićima za

više informacija o tome kako koristimo kolačiće i koje su vaše opcije za upravljanje

kolačićima (pogledajte naše Obaveštenje o kolačićima).

- Da bismo upravljali vašim nalogom. Kada se registrujete, koristimo vaše lične podatke da

bismo vam odobrili pristup digitalnom sadržaju i našim uslugama, potvrdili vaš identitet i

vršili interakciju sa vama o tome.

- Da bismo sprovodili naše promotivne programe i aktivnosti: prikupljamo lične podatke od

vas kad se priključite promotivnom ili nagradnom programu ili aktivnosti. Koristimo ove

podatke da bismo sproveliž program ili aktivnost, poslali vam relevantne e-poruke o

programu ili aktivnosti, obavestili pobednike i učinili listu pobednika javno dostupnom u

skladu sa važećim propisima i zakonima.

- Da bismo vam mi i odabrane treće strane slali marketinške informacije poštom, faksom,

telefonom, tekstualnim porukama, e-poštom i elektronskim vidovima komunikacije o

promocijama, novostima i novim proizvodima ili uslugama za koje smatramo da mogu da vas

interesuju u skladu sa važećim zahtevima za davanje i odbijanje saglasnosti.

- Da bismo vam, putem pridruženih prozora, reklamnih natpisa, video klipova, e-poruka i bilo

kog drugog formata oglašavanja, pružili određena saopštenja i/ili ciljano oglašavanje o našim

proizvodima i uslugama (ili naših zavisnih društava).

Na primer:

• možemo da vam pružimo kontekstualno oglašavanje ili drugi sadržaj na osnovu sadržaja

posećene veb

stranice ili drugih informacija koje imamo o vama kada pregledate naš digitalni sadržaj;

• možemo da prikupljamo informacije o vašem korišćenju digitalnog sadržaja i usluga putem

upotrebe kolačića da bismo vam pružili ciljano oglašavanje putem e-pošte ili reklamnih

natpisa/pridruženih prozora ili u drugom formatu kada posetite:

• digitalni sadržaj; i takođe

• veb sajtova ili aplikacija trećih strana koje nemaju vezu ka našem digitalnom sadržaju.

Oglašavanje na ovim veb sajtovima trecih strana može da obuhvata oglašavanje o firmi

Elektro-Nadj SZTR.


Možemo, na primer, da koristimo podatke o lokaciji da bismo vas obavestili o lokalnim

promocijama i aktivnostima. Pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima za više informacija o

korišcenju kolačića i vašim opcijama za upravljanje njima.

- Da bismo kombinovali podatke pribavljene na mreži i podatke koje smo o vama prikupili

van mreže da bismo kreirali vaš profil koji možemo da koristimo da bismo vam pružali

personalizovane usluge. Na primer, korisnik za kojeg smatramo da je električar (zahvaljujući

pre svega podacima pruženim u trenutku registracije i drugim informacijama pribavljenim od

izvora treće strane) može da vidi oglašavanje povezano sa električnim pomoćnim alatkama u

okviru digitalnog sadržaja i/ili veb sajtova i aplikacija trećih strana koje korisnik koji je

specijalizovan za drugu oblast povezanu sa energetikom nece videti. Slično tome, korisnici

mogu da vide različit sadržaj u okviru digitalnog sadržaja ili primaju različite e-poruke koje

sadrže različite reklame ili kvizove. Takođe možemo da koristimo kolačiće da bismo

geografski ciljali korisnike.

- Da bismo osigurali bezbednost naših proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja, naših

aktivnosti i bezbednost drugih, radi zaštite od prevare i usaglašenosti sa našim odredbama i

uslovima i ovom Izjavom o zaštiti privatnosti. Takođe možemo da istražujemo moguća

kršenja.

- Da bismo omogućili naše poslovanje ili upravljali njime, recimo u svrhu kontrole kvaliteta i

konsolidovanog izveštavanja.

- Radi kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe.

- Da bismo bili usaglašeni sa zakonskim obavezama kojima podležemo. Na primer

računovodstvene i poreske obaveze.

- U bilo koju drugu svrhu koja vam je na drugi način saopštena.

4. Koju vrstu ličnih podataka obrađujemo?

Elektro-Nadj SZTR. obrađuje različite vrste ličnih podataka uključujući informacije koje se

odnose na identitet i kontakt, informacije vezane za profesiju, informacije o vašim željenim

opcijama, vašoj interakciji sa nama, informacije vezane za finansije, informacije o saobraćaju

na mreži i sadržaj koji nam vi date. U većini slučajeva ove informacije dobijaju se od vas.

Takođe pribavljamo informacije od naših partnera putem kolačića i društvenih mreža.

Lične informacije (takođe nazvane i lični podaci) predstavljaju sve informacije povezane sa

identifikovanim ili licem koje može da se identifikuje. Lice koje može da se identifikuje je

ono lice koje može da se identifikuje, neposredno ili posredno, naročito upućivanjem na

identifikator ili na jedan ili više faktora specificnih za fizicki, fiziološki, mentalni,

ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.

Vrste ličnih informacija koje obrađujemo o vama mogu da obuhvataju:

• informacije koje se odnose na identitet i kontakt, kao što su ime i prezime, naziv kompanije,

adresa

e-pošte, broj telefona, fotografija, opseg starosti, kontakt adrese

• informacije povezane sa profesijom, kao što su vrsta klijenta, poslovna funkcija, naziv

radnog mesta, ovlašćenje za kupovinu, vremenski okvir za kupovinu; pribavljanje i

korišćenje proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja firme Elektro-Nadj SZTR, ili ako ste

kandidat za posao, istorijat vašeg obrazovanja, profesionalno i radno iskustvo

• vaše željene opcije kao što su željene opcije u pogledu proizvoda i usluga, željene opcije u

pogledu kontakta, željene opcije u pogledu marketinga, i vaša interesovanja kao kandidata za

posao

• vašu interakciju sa nama kao što su upiti, narudžbine, reklamacije, odgovori na ankete

• informacije povezane sa finansijama kao što su podaci bankovnog računa, informacije o

kreditnoj

kartici


• podatke o saobraćaju na mreži kao što su IP adresa, identifikatori uređaja i sistema, vaš

korisnički ID i lozinka za Elektro-Nadj SZTR, podaci za prijavljivanje, veb sajt koji

prosleđuje, tip korišćenog pregledača, pregledani sadržaj i lokacija na osnovu vaše IP adrese

ili informacija prenetih sa vašeg mobilnog uređaja. Od vas će se tražiti da pružite određene

lične informacije da biste imali koristi od digitalnog sadržaja. To ćemo navesti u zavisnosti

od slučaja. Ako ne pružite ove informacije, nećete moci da uživate u svim ili nekim delovima

takvog digitalnog sadržaja.

Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti nisu obuhvaćene licne informacije koje su pružene

anonimno, tj. ako se lica više ne mogu identifikovati ili mogu da se identifikuju samo uz

neproporcionalno utrošeno vreme, novac ili rad. Ako postane moguće da se anonimizovani

podaci identifikuju, primenjivaće se ova Izjava o zaštiti privatnosti.

U većini slučajeva ove informacije prikupljamo neposredno od vas ili vašeg poslodavca koji

ima poslovni odnos sa nama. Takođe možemo da pribavljamo informacije od poslovnog

partnera, na osnovu vašeg iskustva pregledanja na mreži, sa društvenih mreža kada se

prijavite putem akreditiva ovih mreža i putem kolačića (videti naše Obaveštenje o

kolačićima).

5. Vaš sadržaj

Možda ćete imati priliku da doprinesete sadržaju, uključujući fotografije ili komentare, na

forumima, aplikacijama ili drugim digitalnim platformama na mreži kojima upravlja Elektro-

Nadj SZTR. Vaš sadržaj ne sme da bude štetan. Mora da poštuje prava i interese drugih.

Potrebno je da pribavite pristanak pre deljenja tuđih podataka. Trebalo bi da budete oprezni

pre deljenja informacija na forumima. Sadržaj koji nam pružate mora da poštuje prava i

interese drugih, uključujući njihovo pravo na zaštitu ličnih informacija i privatnosti. Ne sme

da bude uvredljiv, nepristojan ili štetan na bilo koji način. Ako nam pružite informacije o

drugim licima, potvrđujete da ste pre toga pribavili njihov pristanak na obradu njihovih ličnih

informacija, uključujući osetljive licne informacije i da ste ih obavestili o našem identitetu i

svrsi (kako je utvrđeno iznad) u koju se njihove lične informacije obrađuju. Iako Elektro-

Nadj SZTR. teži da zaštiti vaše lične informacije, njihovo pružanje na deljenim forumima na

mreži nije oslobođeno rizika. Ako objavljujete poruke, navodite interesovanje ili delite lične

informacije, uključujući fotografije, na bilo kom forumu, društvenoj mreži, blogu ili drugom

forumu te vrste, imajte na umu da drugi korisnici ovih foruma mogu da pročitaju, pregledaju,

prikupe ili koriste bilo koje lične informacije koje prosledite i da one mogu da se iskoriste da

bi se sa vama stupilo u kontakt, da bi vam se slale neželjene poruke ili u svrhu nad kojom ni

vi ni Elektro-Nadj SZTR. nemate kontrolu. Elektro-Nadj SZTR. nije odgovorna za lične

informacije koje izaberete da prosledite ovim forumima. Potrebno je da budete oprezni pre

nego što odlučite da podelite informacije o sebi ili drugom licu.

 6. Sa kim delimo lične podatke?

Lične podatke delimo sa agencijama za oglašavanje i marketing, društvenim mrežama ako

koristite njihove akreditive za prijavljivanje, veb sajtovima trećih strana ako se registrujete,

nadležnim regulatornim telima i organima i poslovnim sledbenicima. Smatramo da je u

našem opravdanom interesu, kao i u vašem interesu, da delimo vaše lične podatke sa onim

zavisnim društvima za koja je neophodno da ih znaju da bi sproveli aktivnosti obrade

podataka opisane u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti, na primer za upravljanje odnosom sa

klijentima, podršku za prodaju ili proizvod, marketing, u svrhe razvoja proizvoda, usluga i

digitalnog sadržaja, provere kvaliteta podataka ili u bezbednosne, regulatorne i svrhe

usaglašenosti. Koristimo pružaoce usluga da bismo sproveli aktivnosti obrade podataka i

pružili vam naše proizvode, usluge i sadržaj na mreži. Ovi pružaoci usluga uključuju, između

ostalog, pružaoce usluga objekata za hosting, informacionih sistema, marketinških agencija,


IT podrške, usluga obezbeđenja, finansijskih usluga, špeditera koji isporučuju proizvode,

spoljnih računovodstvenih kompanija, advokata i revizora.

Takođe delimo informacije kako sledi:

- U vezi sa pružanjem oglašavanja, možemo da delimo neke ograničene licne podatke (npr.

identifikatore uređaja, identifikatore kolačića) sa platformama za kupovinu i prodaju

oglasnog prostora ili agencijama koje upravljaju oglašavanjem na veb sajtovima i

aplikacijama trećih strana na kojima možete da vidite reklame.

- Takođe možete da pristupite našem digitalnom sadržaju i/ili da se registrujete putem

akreditiva za prijavljivanje veb sajtova trećih strana (kao što su Facebook i LinkedIn). Ako to

učinite, moći ćemo da pristupimo nekim od vaših informacija koje ste registrovali na ovim

društvenim mrežama da bismo vam pomogli tako što cemo unapred popuniti obrazac za

registraciju za digitalni sadržaj firme Elektro-Nadj SZTR. Korišćenjem akreditiva za

prijavljivanje ovih veb sajtova trećih strana, možete u isto vreme da obavestite svoje kontakte

na ovim sajtovima da ste kreirali nalog kod Elektro-Nadj SZTR Da biste saznali više o

informacijama koje su dostupne vašim kontaktima na ovim sajtovima i kako da ograničite

njihovo saopštavanje, podstičemo vas da pročitate njihove odredbe korišćenja i smernice za

privatnost.

- U slučaju da se prijavite na veb sajtove trećih strana koristeći Elektro-Nadj SZTR akreditive

za prijavljivanje, možemo da delimo vaše lične podatke sa izdavaocima takvih veb sajtova

trećih strana (kao što su vaše ime i prezime, specijalnost, zanimanje i adresa e-pošte, ali ne i

vaši Elektro-Nadj SZTR. akreditivi za prijavljivanje). Pre prijavljivanja pomoću vaših

Elektro-Nadj SZTR akreditiva za prijavljivanje na takve veb sajtove trećih strana, pregledajte

smernice za privatnost veb sajta treće strane. Ako je smernicama za privatnost tih veb sajtova

trećih strana to dozvoljeno, možemo da primamo informacije o vašem korišćenju veb sajta

treće strane koje zatim možemo da koristimo u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

- Elektro-nadj d.o.o. može da obelodanjuje vaše lične podatke po potrebi potencijalnim

kupcima i pravnim

sledbenicima, da bi olakšao spajanje, konsolidaciju, prenos kontrole ili drugu korporativnu

reorganizaciju

u kojoj Elektro-Nadj SZTR. učestvuje.

- Kada se to zahteva zakonom ili sudskim nalogom ili da bi se zaštitila naša zakonska prava,

obelodanićemo vaše lične podatke državnim agencijama, regulatornim i nadležnim organima.

- Na druge načine opisane u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti ili na koje ste na drugačiji način

pristali.

- Zajedno sa drugim informacijama na takav nacin da vaš identitet ne može razumno da se

utvrdi (na

primer, statističke kompilacije).

Nećemo prodati niti iznajmiti vaše lične podatke trećoj strani bez vaše dozvole.

7. Kako štitimo vaše lične podatke?

Elektro-Nadj SZTR. poštuje opšte prihvaćena ključna načela za zaštitu podataka (pravičnost,

ograničenje svrhe, kvalitet podataka, zadržavanje podataka, usaglašenost sa pravima

pojedinca, bezbednost) i preduzima razumne mere za bezbednost ličnih podataka.

Elektro-Nadj SZTR. poštuje pravo i interes pojedinaca u pogledu privatnosti. Partneri firme

Elektro-Nadj SZTR. pridržavaće se sledećih načela pri obradi vaših ličnih podataka:

1. Obrađivace lične podatke pošteno i zakonito.

2. Prikupljaće lične podatke u određene, opravdane svrhe i neće ih dalje obrađivati na načine

koji nisu kompatibilni sa tim svrhama.

3. Prikupljaće lične podatke koji su relevantni i nisu prekomerni u svrhe za koje se


prikupljaju i koriste. Možemo da anonimizujemo podatke ako je to izvodljivo i odgovarajuće

u zavisnosti od prirode podataka i rizika povezanih sa namenskim upotrebama.

4. Održavace tačne i, kada je to neophodno, ažurirane lične podatke. Preduzećemo razumne

korake da bismo ispravili ili izbrisali podatke koji su netačni ili nepotpuni.

5. Zadržavaće lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe za koje su

prikupljeni i obrađeni.

6. Obrađivace lične podatke u skladu sa zakonskim pravima pojedinaca.

7. Preduzeće odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere za sprečavanje

neovlašćenog pristupa, nezakonite obrade i neovlašćenog ili slučajnog gubitka, uništenja ili

oštećenja vaših ličnih podataka.

8. Prilikom obrade osetljivih ličnih podataka, obezbediće odgovarajuće obaveštavanje i

saglasnost ili da obrada bude na drugi način u skladu sa važećim zakonima.

Partneri Elektro-Nadj SZTR. moraju da obezbede usaglašenost sa gorenavedenim načelima.

Firma Elektro-Nadj SZTR i njeni partneri posvećeni su preduzimanju komercijalno razumnih

tehničkih, fizičkih i organizacionih mera za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa,

nezakonite obrade, slučajnog gubitka ili oštećenja i neovlašćenog uništavanja.

Nudimo mogućnost korišćenja bezbednog servera za naručivanje i pristup podacima u

korisničkom nalogu. Primenjujemo mere kontrole pristupa za naše interne sisteme koji čuvaju

lične podatke. Ovlašćenim korisnicima odobrava se pristup takvim sistemima putem

korišćenja jedinstvenog identifikatora i lozinke. Naše osoblje može da pristupi ličnim

informacijama isključivo u svrhu obavljanja svojih poslovnih dužnosti. Senzibilizujemo naše

zaposlene u vezi sa pravilnom upotrebom ličnih podataka i rukovanjem njima. Od naših

pružalaca usluga takođe se zahteva da održavaju bezbednosne mere slične našim.

Sprovodimo bezbednosne mere da bismo utvrdili identitet registrovanih korisnika da bi za

ove korisnike

mogla da se sprovedu odgovarajuća prava i ograničenja. Ako ste registrovani korisnik,

koristimo korisnička

imena i šifre da bismo izvršili vašu autentifikaciju. Vi ste odgovorni za održavanje

bezbednosti vaših akreditiva za prijavljivanje. Korišćenjem našeg digitalnog sadržaja ili

pružanjem ličnih podataka nama, saglasni ste da možemo da komuniciramo sa vama

elektronskim putem ili drugačije o povezanim pitanjima bezbednosti, privatnosti, korišćenja i

upravljanja. Uprkos našim naporima da sprovedemo odgovarajuće bezbednosne mere,

pregledanje na mreži sa sobom nosi neodvojive rizike i ne možemo da garantujemo da je

oslobođeno rizika.

8. Veb sajtovi trećih strana i društvenih medija

Pročitajte smernice za privatnost veb sajtova trećih strana i veb sajtova društvenih medija i

prilagodite postavke privatnosti onako kako smatrate odgovarajućim. Oni nisu obuhvaćeni

ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

Sajt firme Elektro-Nadj SZTR. može da sadrži veze ka aplikacijama, proizvodima, uslugama

ili veb sajtovima trećih strana u svrhu veće praktičnosti i pružanja informacija. Ako pristupite

tim vezama, napuštate sajt firme Elektro-Nadj SZTR. Elektro-Nadj SZTR. ne kontroliše

sajtove trećih strana kao ni njihove prakse u vezi sa privatnošću koje mogu da se razlikuju od

praksi firme Elektro-Nadj SZTR. Ne odobravamo niti dajemo izjave u vezi sa sajtovima

trećih strana. Lični podaci koje izaberete da ustupite ili koje prikupe sajtovi trećih strana nisu

obuhvaćeni Izjavom o zaštiti privatnosti firme Elektro-Nadj SZTR Podstičemo Vas da

pregledate smernice za privatnost svih sajtova kojima pristupate pre nego što odobrite

prikupljanje i korišćenje svojih ličnih podataka.

Takođe pružamo veze ka društvenim medijima koji vam omogućavaju da delite informacije

sa svojim društvenim mrežama i da komunicirate sa firmom Elektro-Nadj SZTR. na


različitim sajtovima društvenih medija. Vaše korišćenje ovih veza može da dovede do

prikupljanja ili deljenja informacija o vama. Podstičemo vas da pregledate smernice za

privatnost i postavke privatnosti sajtova društvenih medija sa kojima komunicirate da biste

bili sigurni da razumete informacije koje mogu da se prikupljaju, koriste i dele od strane tih

sajtova i da biste prilagodili ove postavke onako kako smatrate odgovarajućim.

9. Koja su vaša prava?

Možete da zahtevate pristup vašim ličnim podacima i da zahtevate da se izmene ili izbrišu

ako nisu tačni. Uvek možete da podnesete prigovor u vezi sa direktnim marketingom.

Elektro-Nadj SZTR. će poštovati vaše pravo da pristupite svojim ličnim podacima i ispravite

ih. Možete da pošaljete upite u vezi sa prirodom vaših ličnih podataka koje skladišti ili

obrađuje bilo koji subjekat firme Elektro-Nadj SZTR. i dobićete pristup vašim ličnim

podacima bez obzira na lokaciju na kojoj se podaci obrađuju ili skladište. Ako su lični podaci

netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate da se izmene.

Zahtevi mogu da se pošalju na: elektronadjbecej@gmail.com

Uvek imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa našim marketinškim saopštenjima. Vaš

prethodni pristanak traži se kada se to zahteva važećim zakonom. Da biste odbili saglasnost

za e-poruke, jednostavno upotrebite funkciju koja se nalazi u dnu bilo koje e-poruke koju

vam pošaljemo.

Odeljci specifični za zemlju mogu da dopunjuju ovaj odeljak.

10. Važne informacije za lica u EEP

Ako se nalazite u EEP, firma Elektro-Nadj SZTR. takođe poštuje posebne zahteve GDPR

uredbe uključujući one koji se odnose na pravni osnov za obradu, prekogranični prenos

podataka, automatizovano donošenje odluka i profilisanje, zadržavanje podataka, dodatna

prava, potraživanja i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka (SZP).

10.1 Korišćenje ličnih podataka je neophodno, u pogledu svrha navedenih u odeljku 3 iznad,

da bi se,

respektivno:

• Izvršio ugovor zakljucen između rme Elektro-Nadj SZTR. i vas u kontekstu korišćenja

naših proizvoda, usluga ili digitalnog sadržaja. Izvršenje ugovora obuhvata saznanje o tome

ko ste vi i koja je vaša speci- kao i komunikaciju sa vama u svrhu njegovog izvršenja. Takođe

obuhvata odgovaranje na vaše zahteve za informacijama, podrškom, prijavama za posao,

upravljanje vašim nalozima i vašim uključivanjem u naše programe i obezbeđivanje

usaglašenosti sa odredbama i uslovima i ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

• Poštovale zakonske obaveze kojima podležemo. Na primer, obavezne poreske i

računovodstvene obaveze ili ispunjavanje obaveza podnošenja i zahteva od strane nadležnih

regulatornih organa.

• Kada je reč o:

• Anketama, neke se sprovode u našem opravdanom interesu jer se njima meri vaše

zadovoljstvo uslugama koje ste zahtevali od nas. Za druge ankete tražićemo vaš pristanak.

Uvek ćete imati mogućnost da ne odgovorite.

• Pružanju marketinških saopštenja i oglašavanju zasnovanom na interesovanju, ove

aktivnosti koje sprovodimo mi i naša zavisna društva su u našem opravdanom interesu. Uvek

cemo vam pružiti mogućnost da odbijete saglasnost i, kada se to zahteva važećim zakonom,

tražićemo vaš prethodni pristanak.

• Korišćenju podataka o lokaciji prenetih putem vašeg mobilnog uređaja, tražićemo vašu

prethodnu saglasnost, kada se to zahteva važećim zakonom.


Takođe možemo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhe naših opravdanih interesa pod

uslovom da takva obrada ne ugrožava vaša prava i slobode, naročito da bismo:

• Zaštitili vas, nas ili druge od pretnji (kao što su bezbednosne pretnje ili prevare),

• Poboljšali naše proizvode, usluge i digitalni sadržaj,

• Obavili profilisanje da bismo pružili ciljani sadržaj i interesovanja na osnovu oglašavanja

• Delili informacije između partnera i pružaoca usluga firme Elektro-Nadj SZTR. kako je

opisano u odeljku 6.

• Razumeli i poboljšali naše aktivnosti na mreži, naše poslovanje, bazu klijenata i naše

odnose generalno.

• Omogućili naše poslovanje ili upravljali njime, na primer u smislu kontrole kvaliteta i

konsolidovanog izveštavanja.

10.2 Da li koristimo profilisanje i vršimo automatizovano donošenje odluka u vezi sa vama?

Možemo da koristimo profilisanje da bismo vam pružili sadržaj na mreži za koji smatramo da

odgovara vašim interesovanjima. Kombinujemo informacije o registraciji, kao što su vaša

profesionalna specijalizacija i informacije o vašoj aktivnosti na mreži (tj. sadržaju za koji se

cini da vam se najviše sviđa) da bismo vas bolje upoznali i pružili sadržaj na mreži koji

odgovara vašem profilu. Nećemo vršiti automatizovano donošenje odluka o vama koje mogu

značajno da utiču na vas, osim ako (1) takva odluka je neophodna kao deo ugovora koji

imamo sa vama, (2) imamo vašu izričitu saglasnost ili (3) se zakonom od nas ne zahteva da

koristimo ovu tehnologiju. U tom slučaju, bice pruženo uredno obaveštenje.

10.3 Koliko dugo će se zadržati lični podaci?

Zadržacemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko su podaci neophodni za svrhe utvrđene u

ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti i tokom bilo kog dodatnog perioda koji može da se zahteva ili

odobrava zakonom. Precizinije informacije date su u obaveštenjima o privatnosti koji važe za

određeni digitalni sadržaj.

Generalno, periodi zadržavanja podataka utvrđuju se uzimajući u obzir:

• Trajanje naše veze (npr. trajanje izvršenja ugovora, deaktivacija naloga, vaša opravdana

potreba da budete prepoznati kada nam se obratite)

• Zakonske zahteve za zadržavanje podataka

• Zastarelost

Čuvamo podatke relevantnih klijenata tokom tri godine nakon isteka ugovora ili poslednjeg

kontakta u marketinške svrhe, a kontakt podatke tokom tri godine nakon poslednjeg kontakta

u iste svrhe.

10.4 Koja su vaša dodatna prava?

Osim prava navedenih u odeljku 9 iznad, možete da nas pitate da izbrišemo, ograničimo ili

prilagodimo vaše lične podatke i možete podneti prigovor na korišćenje vaših ličnih

podataka.

Kada se obrada podataka zasniva na vašem pristanku, imate pravo da povučete saglasnost u

bilo kom trenutku slanjem zahteva na sledecu adresu e-pošte:

elektronadjbecej@gmail.com

Za obradu neophodnu za sprovođenje ugovora ili zasnovanu na opravdanom interesu, možda

nećemo moći da izađemo u susret vašem zahtevu da obustavimo obradu, ili ako to učinimo,

to može da znači da više ne možete da pristupite uslugama ili sadržaju na mreži.

10.5 Kome da se obratim za pitanja i žalbe?

Pitanja ili komentari o praksama zaštite privatnosti firme Elektro-Nadj SZTR. ili ovoj Izjavi o

zaštiti privatnosti

mogu se uputiti nadležnim licima na:


elektronadjbecej@gmail.com

Glavna 31

21220 Bečej, Republika Srbija


Ako smatrate da je firma Elektro-Nadj SZTR. obradila vaše lične podatke kršeći važeći zakon

ili ovu Izjavu o

zaštiti privatnosti, možete da podnesete žalbu koristeći kontakt podatke navedene iznad ili

organu koji

obavlja nadzor.