compare_arrows0

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Kada se povežete na naš sajt ili mu pristupite, saglasni ste da vas obavezuju opšti uslovi

korišćenja navedeni niže, kao i specifični uslovi navedeni na pojedinačnim stranama ovog

sajta koji se povremeno ažuriraju. Ako se ne slažete s ovim uslovima, odmah napustite sajt.


Ako nije drugacije naznačeno, ovaj websajt, njegov sadržaj, ime domena i URL:

http://www.elektronadj.rs, vlasništvo su:


Elektro-Nadj SZTR


Sedište :Glavna 31

21000 Bečej

Tel: Fax: 021/6910160

elektronadjbecej@gmail.com


1. Svrha ovog websajta:

Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, uključujući sve informacije, tekstove, grafike, slike, URL i

ostali materijal služe u svrhu opšteg informisanja o firmi Elektro-Nadj SZTR.

2. Zaštitni znak i autorska prava

Marka Elektro-Nadj SZTR. i sve registrovane marke firme Elektro-Nadj SZTR. na koje se

upućuje na ovom sajtu u vlasništvu su firme Elektro-Nadj SZTR. Oni se ne mogu koristiti ni

u koju svrhu bez pisanog odobrenja vlasnika.

Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo veb-sajta ili njegov sadržaj, osim

za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ni na kakav medijum bez pisane dozvole firme Elektro-

NadjSZTR. ne polaže pravo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo

njihovih vlasnika.

Za više informacija obratite se na:

elektronadjbecej@gmail,com

3. Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su ponuđeni radi lakšeg korišćenja,

a ne kao odobravanje sadržaja tih sajtova od strane firme Elektro-NadjSZTR Elektro-Nadj

SZTR. ne odgovara za sadržaj webstrana i ne zastupa niti garantuje za sajtove ili materijalni

sadržaj takvih websajtova.

4. Ažuriranje informacije

Elektro-Nadj SZTR. nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, možda

nećete moći da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća zbog tehničkih problema ili tokom


radova na održavanju ili nadogradnji. Pored toga, iako Elektro-Nadj SZTR. nastoji da

obezbedi ažurnost informacija na sajtu, ona ne garantuje njihovu tačnost niti potpunost, bilo

izričito bilo podrazumevano. Sadržaj ovog sajta i sajtova kojima se može pristupiti putem

URL mogu biti ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog

obaveštenja.

Elektro-Nadj SZTR. ne garantuje da je websajt i pristup njemu bezbedan niti da na sajtu

nema virusa ili grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite

odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa.

Elektro-Nadj SZTR. ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili

posledičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kog uzroka proizašlih iz vaše upotrebe ili

nemogućnosti da pristupite sajtu.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

ELEKTRO-NADJ SZTR. NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA

JEDNOJ STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU,

ČINJENIČNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM

SAJTOM ILI POREKLOM SA OVOG SAJTA NITI UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI

SAJTA ILI RESURSA KOME SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA NITI ZA

PREUZIMANJE ILI PRISTUP MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA

ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT,

PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU ŠTEDNJU ILI GUBITAK PROGRAMA ILI

DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA KADA JE ELEKTRO-NADJ SZTR.

IZRIČITO UKAZALA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE, BILO DA SU

ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM PRAVNIM

TEORIJAMA.

6. Poverljive i vlasničke informacije

Elektro-Nadj SZTR. ne želi da prima poverljive niti vlasničke informacije od vas putem

našeg websajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili materijal poslati firmi

Elektro-Nadj SZTR. smatrati da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala firmi

Elektro-Nadj SZTR. dajete firmi Elektro-Nadj SZTR. neopozivo ovlašćenje da

neograničeno koristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove materijale

ili informacije, i takođe ste saglasni da Elektro-Nadj SZTR. ima slobodu da u bilo koju svrhu

koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.

7. Problemi nadležnosti

Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu

promocije proizvoda firme Elektro-Nadj SZTR Elektro-Nadj SZTR. ne garantuje da su

materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na svim lokacijama.

Uslovi korišcenja podležu i tumače se prema srpskom zakonu bez obzira na odredbe

međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita,

ništavna ili po bilo kom osnovu nesprovodiva, izuzima se iz ovih Uslova korišćenja ali ne

utice na važnost i sprovodivost ostalih odredaba.

Ovo je celokupan ugovor između ugovornih strana koji se tice predmeta ovog ugovora i ne

može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obeju strana.


Poslednja izmena: 26 decembar 2020.