compare_arrows0

Reklamacije

Reklamacije


Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja

se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe.

Polovni proizvodi označeni kao OUTLET imaju saobraznost 12 meseci od kupovine.

Ukoliko primetite neispravnost uređaja, molimo da nas kontaktirate na Tel: 0216910160 ili

mail:elektronadjbecej@gmail.com

Pročitajte sve dokumente koji su pridruženi, oni čine sastavni deo instrukcija za podnošenje

reklamacije i prava potrošača prilikom rešavanja reklamacije:

Opšti uslovi prodaje na daljinu

Reklamacioni pravilnik

Obrazac koji je potrebno popuniti u slučaju podnošenja reklamacije


Uz te proizvode dobijate Garantni list u kojem su istaknuti uslovni za ostvarenje garancije.