compare_arrows0

Povraćaj robe

Povraćaj robe
Sve o povraćaju robe kupljene u webshop-u
Imajući u vidu da se kupovina putem Strujashop  internet prodavnice smatra
kupovinom na daljinu, ovaj tekst  se odnosi na Kupce koji predstavljaju Potrošače.
Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana
isporuke, odustanete od ugovora bez navođenja razloga. U navedenom roku je
potrebno da pošaljete izjavu o odustanku.
Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju
zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe
bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14
dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen.
Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku
koji dobijate uz isporuku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem
(uključujući i imejl). Obrazac za odustanak možete preuzeti i na sajtu.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste je poslali
Strujashop-u. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja
ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisao o prijemu
Vaše izjave.
U slučaju da odustanete od ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a
najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak, uz
snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u
ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu
ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu). Prilikom raskida
Ugovora, robu nam možete vratiti u periodu od 8:00 do 16:00 časova.
U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na
zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i ukoliko dostavi
račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon
što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. Strujashop će
bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primila od Potrošača, uključujući i
troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac
za odustanak. Strujashop može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja
se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao
posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što
je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U
takvim slučajevima, Strujashop ima pravo da vrati umanjenu cenu.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:

1.
pružanje usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje
usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu
potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u
potpunosti izvrši ugovor;
2.
isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno
personalizovane;
3.
isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
4.
isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili
higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
5.
isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša
sa drugom robom;
6.
ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju
sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac
pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi
drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili
izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove
dopunske usluge ili robu.